T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 18/06/2020 Karar No : 2020/72 

IL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

Ilimiz il Hıfzıssıhha Kurulu.1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında yapılan toplantıda: 18.05.2020 tarihli ve 2020/46 Karar No ile İlimiz genelinde belirli alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu getirilmesi ve uygulanması konusunda. Il İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanuminun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayısının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda, Ilimizde 18.06.2020 tarihinden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre amınılmasına, 

1-18.06.2020 Perşembe, 19.06.2020 Cuma, 20.06.2020 Cumartesi ve 21.06.2020 Pazar günlerinde denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan Vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine, 

2-22.06.2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi uyarınca 900 (dokuzyüz) TL idari para cezası uygulanmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020/68 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

İlimiz il Hıfzıssıhha Kurulu.1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Vali Yardımcısı Hulusi DOGAN başkanlığında yapılan toplantıda: Koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına gelinen aşamada alınan tedbirlerle salginin yayılım hızının düşüşe geçmesiyle İçişleri Bakanlığı Mler İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.06.2020 tarihli Genelgeleri ile aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1- Sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. 29.05.2020 tarihli ve 8483 sayılı Genelge ile 18-20 yaş aralığındaki gençlere uygulanan sokağa çıkma kisulaması kaldırılmıştı. 09.06.2020 tarihli Genelge ile 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususları değerlendirilmiş olup; 

-09.06.2020 tarihinden itibaren 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına, 

-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, 

2- 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelge ile de lokanta, restoran, kafe. pastane. kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin (iskambil, okey. tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00’a kadar hizmet verebilmeleri yönünde karar alınmıştı. Alinan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına; 

3-Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve celp işlerinin başlamasıyla asker uğurlamalarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yok sayıldığı görülmüş olması sebebiyle salgın riskinin tamamen ortadan kalkmaması göz önünde bulundurularak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda il/ilçelerdeki sıralı sorumlu amirler tarafından asker uğurlama törenlerine izin verilmemesine, bu konudaki denetimlerin etkin bir şekilde uygulanmasına, 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve niağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykınlığın durumuna göre 

HATE IS 

LILUOLLOW 

IV JUNI WVV9 

VUVU ZU UU 

T.C. 

İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 10/06/2020 Karar No : 2020/68 

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 


T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 18/06/2020 Karar No : 2020/73 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu. 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında yapılan toplantıda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Genelgeleri doğrultusunda, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla; İlimizde Il İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. 

1- Liselere Geçiş Sıravi (LGS): 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30 da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.5)’ de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yogunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sinavin sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmasına, 

2-Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Birinci oturum27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayıp 17.45’te tarnamlanacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sinavi (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde temin etmek amacıyla; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 

3-Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmamasına, 

4-LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C Kimlik Karo basvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri; LGS sinavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar, LGS suivinin yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü. 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00 a kadar. YKS inin sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00 – 13.00 saatleri arasında, YKS sinavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına, 

5-LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirierin alınmasına ve ihtiyaca göre sefer sayılarının artırılmasına, 

6-Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma visitlamasına tabi olmamasına, 

T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 18/06/2020 Karar No : 2020/73 

7-Sokağa çıxma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikai törenleri aileleri, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilmesine, 

8-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 

a)Sokağa kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekinek üretiminin yapıldığı firin ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market. bakkal. manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş 

tleri(vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ruhsatlı ve araç kullanamamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın firin, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.) 

b) llaç, tibbi cihaz, tibbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten s yerleri, 

c) Kamu ve özel sağlık kurumları ve kuruluşları, eczaneler, veteriner Klinikleri ve hayvan hastaneleri, 

ç)Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile 

man ari. limanlar, sinir kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), 

d) Akaryakıt istasyonları, 

e) Valiliğimiz Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi, 

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), 

g) Içme suyu dolum tesisleri ile il Sağlık Müdürlüğünden izinli içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, 

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, 

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 

1) Bulunduğu verin IV/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna. un ve unlu mamuller, süt, e, balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler. 

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, 

1) Oteller ve konaklama yerleri, k) Gida, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri, 

D) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.). 

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalan, 

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla), 

0) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri. 

T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 18/06/2020 Karar No : 2020/73 

ö) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Valiliğimiz/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler, 

p) Sebze/meyve toptancı halleri, 

r) Sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav yapılacak okulların çevrelerindeki kirtasiyelerin açık olması gerektiği değerlendirildiğinden bu çerçevede sinav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyeler, 

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER 

a) Bu Genelgenin (8) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar, 

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil). 

c) Acil Çağrı Merkezleri. Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanlar. 

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaniası gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar. 

ve/veya malzemelerin nakliyesinde va da lojistiğinde kargo dahil). yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolarna ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, 

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi“ olanlar ile bunları veli/vasi veya refakatçileri, 

ģ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, 

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla), 

1) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, 

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, 

j) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, 

k) Ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarına zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, 

1) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve p azra bağışlan dahil). 

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, 

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.). 

0) Veteriner hekimler, 

Ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, 

T.C. İZMİR VALİLİĞİ 

Karar Tarihi : 18/06/2020 Karar No : 2020/7

p) işyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel. 

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar, 

$) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet vesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile), 

1) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar. 

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmasına, 

ada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeinesi ve nağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssılıha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

©2020 Tüm Hakları Saklıdır. Okyay Hukuk - Web Design Get Da Digital

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?