Hakkımızda

1986 senesinde İzmir’de kurulan Okyay Hukuk Bürosu yerel ve uluslararası müvekkillerine “şirketler hukuku”, “ticaret hukuku”, “çalışma hukuku”, “bilişim hukuku”, “marka ve patent hukuku” ve “finansal kiralama hukuku” alanlarında refakat eden bir avukatlık firmasıdır.

Detay

Çalışma Alanlarımız ve Yöntem

Şirket Hukuku

Şirket’in ana sözleşme, kuruluş ve şirket organlarının faaliyetlerine yönelik hukuki mütalaa verilmesi ve değerlendirme yapılması; şirket işleyişine yönelik esas sözleşme, iç yönerge gibi hukuki belgelerin düzenlenmesi, gerekli izin aşamalarından geçirilmesi, gerekenlerin tescil ve ilanı sürecinin takibi.

Devam

Çalışma Hukuku

Bireysel hizmet sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri süreçlerinde Şirketin temsili, toplu sözleşme süreçlerine refakat, çalışma ilişkileri ve endüstriyel ilişkilerin yapılandırılması, görev tarifleri ve işyeri dosyalarının hazırlanması; iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Devam

Yöntem

Şirketin taraf olacağı ilişkilerde hukuki metinlerin hazırlanması ve sözleşmelerin düzenlenmesi; şirket departmanlarında hazırlanmış olan ya da üçüncü kişi tarafından sunulan metinlerin değerlendirilmesi, görüş bildirilmesi, yerel ve uluslararası sözleşme süreçlerinde danışmanlık ve müzakerelerin idaresi hizmeti verilmesi.

Devam