Avukatlar

Av. S. Önder Demir

Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

İzmir Barosuna 1994 yılında kaydolmuştur.

İzmir Barosu’nun Avrupa Birliği ile yürürlüğe koyduğu "İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi" ve “İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü Projesi” projelerinde Proje Müdürlüğü yapmıştır.

İzmir Barosu İnternet ve Bilişim Komisyonu üyeliği, İzmir Barosu resmi internet sitesi editörlüğü yapmıştır; 

İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde Bilgisayar ve Büro Teknik Donanımı dersi vermiştir.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Hukuk müşavirliği çalışmaları kapsamında, Amerikan Ordusu ve yükleniciler arasında doğan hukuki ihtilafların halli konulu Armed Service Board of Contract Appeals Mahkemesinde davalarda vekil sıfatı ile görev yapmıştır.

Lehmann Brothers iflas davası (Chapter 11) ve tasfiye sürecinde bir kısım hissedarı vekil sıfatı ile temsil etmiştir.

Çalışma hukuku alanında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde çok sayıda başvurusu vardır. Bilişim hukuku ve software sözleşmeleri özel uzmanlık alanıdır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.