Çalışma Alanlarımız

 

Yenilenebilir Enerji Hukuku

 • Güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji firmaları kuruluş ve lisans işlemleri
 • Esas sözleşme ve tadili işlemleri
 • EPDK prosedürleri
 • TEİAŞ prosedürleri

Ticaret Hukuku

 • Ticarî sözleşmeler
 • Uluslararası ticaret
 • Franchising
 • Ticari anlaşmazlıkların halli

Çalışma Hukuku

 • Bireysel iş hukuku / hizmet sözleşmeleri
 • Toplu iş hukuku/ sendikalar ve toplu sözleşmeler
 • Görev tarifleri ve işyeri dosyası
 • İş sağlığı ve güvenliği hukuku
 • Sosyal güvenlik hukuku
 

Marka ve Patent Hukuku

 • Ticarî marka
 • Patent ve faydalı model
 • Tasarım
 • Fikri ve sınai haklar

Bilişim Hukuku

 • Kişisel verilerin korunması süreç ve işlemleri,
 • Elektronik iletişimin düzenlenmesi, veri güvenliği,
 • Mahremiyet hakları ve diğer kişilik hakları ihlallerine karşı önlemler,
 • Bilişim ve iletişimle ilgili düzenleyici kurum izin ve işlemleri
 • Yazılı, görsel ve dijital medya süreçleri

Teknopark Hukuku

 • Teknopark kuruluş işlemleri
 • Esas sözleşme ve tadil işlemleri
 • İç yönerge ve tadil işlemleri
 

Finansal Kiralama Hukuku

 • Finansal kiralama şirketleri kuruluş ve lisans işlemleri
 • Esas sözleşme ve tadili işlemleri
 • Finansal kiralama ve ilişkili sözleşmeler
 • Finansal kiralama prosedürleri
 • BDDK prosedürleri

Yatırım ve Ortaklık Projeleri

 • Birleşme, bölünme
 • Şirket devirleri
 • İş ortaklıkları
 • Yerel ve uluslararası projeler için gerekli anlaşma ve oluşumların kurulması
 • resmi ve bürokratik süreç ve işlemlerin takibi

Şirketler Hukuku

 • Şirket kuruluşu veya tür değişikliği
 • Esas sözleşme ve tadilleri
 • Şirket birleşmesi veya bölünmesi
 • Ortak girişim, hissedarlar arası anlaşmalar
 • Ticari girişimlere refakat, kurucu sözleşmelerin düzenlenmesi
 • Şirket devirleri
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması
 • Şirketlerin temsil yetkisi ve devrine ilişkin iç yönerge
 • Şirket organizasyonu ve yönergesi
 • Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları